The Bradford Gallery
 
 
 
 
Sacandaga Valley 2 around 1910
Order #VDSV126
 
© Bradford J. Smith 2009