The Bradford Gallery
 
 
 
 
Sacandaga Valley 3around 1910
Order #VDSV127
 
© Bradford J. Smith 2009